กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ในการนี้ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ร่วมลงนามและยืนยันความพร้อมร่วมขับเคลื่อนองค์กรสอดรับนโยบายสร้างความโปร่งใสและต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ภาพและข่าว : กองสื่อสารองค์กร

กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน
กปภ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบน