งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ. จัดกิจกรรม "รวงพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง" โดยนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทำความเข้าใจและกระตุ้นการทำงานของพนักงาน กปภ. เพื่อนำ กปภ. สู่การเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง นายเจียรนัย บุญรักษา ผู้อำนวยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ในฐานะเลขานุการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.กปภ.) ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินของ ศปท.กปภ. งานที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กปภ. นำคณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ร่วมใจก้าวสู่การเป็น กปภ. 4.0 ณ กปภ.สำนักงานใหญ่

งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง
งานรวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง