ใช้สำหรับติดตามผลการร้องเรียน
ใช้สำหรับติดตามผลการร้องเรียน

ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์

เฉพาะไฟล์นามสกุล jpg, png, gif, pdf, zip, rar, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods หากต้องการแนบไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ให้กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับคลิกไปที่ไฟล์ที่ต้องการ ( แนบได้สูงสุด 3 ไฟล์ )
ยกเลิก