การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองวินัยและส่งเสริมคุณจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงาน “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”
การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”
การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”
การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”