กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561" ภายใต้แนวคิดคนไทย ตื่นรู้สู้โกง เพื่อร่วมแสดงพลังสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร

กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา
กปภ. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ไบเทคบางนา