กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" พร้อมร่วมกันให้คำมั่นสัญญาต่อองค์พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลเพื่อปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.บริหารสถาบันอิศรา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการตรวจสอบโครงการทุจริตกับบทบาทของสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ พร้อมประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
กปภ. ประกาศปี 60 ต้องไม่มีคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ